Navigace

Obsah

zde ke stažení

Stránka

Archiv

Zájezd do divadla PALACE

8.3.2020 představení Velká zebra, aneb jakže se to jmenujete?

15. 1. 2020 Zobrazit více

Štědrovečerní bohoslužba 24.12.2019

V kostele sv.Petra na Amalíně od 22:00 hodin

19. 12. 2019 Zobrazit více

Betlémské světlo 24.12.2019

Nachystejte lucerničku a na štědrý den si světýlko odneste rovnou pod stromeček.

19. 12. 2019 Zobrazit více

veřejné zasedání obce Karlova Ves

pozvánka na veřejné zasedání obce 19.12.2019

3. 12. 2019 Zobrazit více

Adventní setkání 2019

30.11.2019 od 15.30 hodin

12. 11. 2019 Zobrazit více

DVB-T2

11.11.2019

11. 11. 2019 Zobrazit více

Veselé dýňování 2019

2.11.2019 od 15 hodin na obecním úřadě Karlova Ves

22. 10. 2019 Zobrazit více

Posvícenský fotbálek 2019

26.10.2019 od 14 hodin

22. 10. 2019 Zobrazit více

Havárie na toku řeky Berounky

HAVARIE ŘEKA BEROUNKA
Středočeský kraj byl dne 13.10.2019 informováno havárii, ke které došlo v minulém týdnu v Plzeňském kraji. Došlo k úniku prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech do toku Drnového potoka, který je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy. Laboratoř a dispečink Povodí Vltavy ve spolupráci s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. monitorují koncentrační vývoj nebezpečné organické látky v řece.
Povodí Vltavy v průběhu soboty 12. října navýšilo odtok z přehrady Nýrsko, aby došlo k naředění vody v řece Úhlavě, a tedy ke snížení koncentrace. V neděli 13. října v nočních hodinách byl ze stejných důvodů navýšen odtok z přehradní nádrže Hracholusky. S ohledem na poskytnuté informace, že dosud nedošlo k očekávanému snížení koncentrace škodlivých látek a voda postupuje dále do Berounky, předáváme tuto informativní zprávu s žádostí o informování obcí přes jejichž území protéká Berounka případně organizací využívajících vodu z Berounky včetně rybářských organizací.
Zásobování pitnou vodou pro obyvatele není ohroženo. Obyvatelé se nemusí obávat kontaminace vody ve vodovodních řadech.
Z preventivních důvodů obyvatelům nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Berounce, zalévání touto vodou na zahradách, ani napájení dobytka. Zároveň se nedoporučuje ani koupání. I přes naředění může dojít k negativnímu vlivu na ekosystém řeky a může docházet k úhynu ryb.
Středočeský kraj bude občany pravidelně informovat o dalším postupu na svých webových stránkách.

14. 10. 2019
Archiv

Stránka